Detta plugin kom till genom att jag ville kunna skicka ut enkel information till olika reklamskärmar.

Om du till exempel har en pizzeria, restaurant, sporthall eller ett företag där du vill kunna visa information eller reklam på olika skärmar är detta ett bra plugin att använda. Läs mer