Binero har som en säkerhetsåtgärd gjort så att man inte kan koppla upp mot deras databaser utan SSH anslutning.

I denna artikeln utgår jag från att du har skapat en databas och skapat en SSH inloggning. Läs mer